تبلیغات

رو یال رامبیل 2011 بصورت مسابقه به مسابقه : Avi

دانلود ( مدیافایر ) ....................... ایج درمقابل دالف زیگلر |  حجم: 96  مگابایت | فرمت: Avi

دانلود ( مدیافایر ) .................... دمیز درمقابل رندی اورتون |  حجم: 97  مگابایت | فرمت: Avi

دانلود ( مدیافایر ) ................. مسابقه فاتال فور وی دیواها |  حجم: 25  مگابایت | فرمت: Avi

 

به دلیل حجم بالای مسابقه رویال رامبل 40 نفره در 3 پارت تقسیم شده است تا کابران عزیز که سرعت اینترت پایینتری دارند هم بتوانند براحتی دانلود کنند.

 

دانلود ( مدیافایر ) ......... پخش اول ...... رویال رامبل 40 نفره |  حجم: 49  مگابایت | فرمت: Avi

دانلود ( مدیافایر ) ........ پخش دوم ...... رویال رامبل 40 نفره |  حجم: 125 مگابایت | فرمت: Avi

دانلود ( مدیافایر ) ....... پخش سوم ...... رویال رامبل 40 نفره |  حجم: 164 مگابایت | فرمت: Avi